Programma's

Leren, participeren en ondersteunen

Kernboodschap Leren, participeren en ondersteunen

Iedereen doet zo goed mogelijk mee in Nissewaard. Dat is de ambitie van dit programma.  De meeste mensen kunnen en doen dit. Inwoners die hier moeite mee hebben, geven wij een steuntje in de rug. We willen bereiken dat kinderen gezond, kansrijk en veilig opgroeien, zodat ze hun plek vinden in de samenleving. Ook willen we dat inwoners voor zichzelf en hun directe sociale omgeving zorgen. Dat doen we door voorzieningen dichtbij hun leefomgeving in te richten en er zo vroeg mogelijk bij te zijn, om problemen te voorkomen. Voor kwetsbare inwoners zorgen we dat de beschikbare ondersteuning zo licht is als het kan en zo zwaar als nodig. Door inwoners te activeren om zelf te zoeken naar oplossingen, wordt hun eigen inbreng in de wijk zichtbaar.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000
"-" = voordeel

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Lasten

173.687

190.879

181.240

179.512

171.074

169.967

Baten

-56.725

-52.221

-47.443

-47.272

-47.215

-47.215

Saldo lasten en baten

116.962

138.658

133.797

132.240

123.859

122.752

Mutaties reserves

16.063

-14.225

-541

-350

-50

0

Totaal programma

133.025

124.433

133.256

131.889

123.809

122.752

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

181.240

48,7 %

47.443

12,8 %

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2023 10:27:43 met de export van 11/22/2023 15:49:00