Financiën

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Personeelsmobiliteit
Een gezonde organisatie kent altijd een bepaalde mate van instroom, doorstroom en uitstroom. Wij werken aan een mobiliteit bevorderende cultuur om te komen tot een eigentijdse organisatie en meer adaptieve medewerkers. Hierbij zijn blijvende inzetbaarheid, talentmanagement en flexibiliteit van de medewerker belangrijke uitgangspunten. Maar vervangingstrajecten behoren soms ook tot de mogelijkheid.

Voor 2024 wordt er een bedrag beschikbaar gesteld van € 115.323 om personeelsmobiliteit vorm te geven. Dit bedrag wordt besteed aan loopbaaninstrumenten als psychologische testen, externe loopbaanbegeleiding, coaching, outplacement, trainingen en opleiding.


Uit dit budget worden o.a. cursussen 'Pensioen in Zicht' voor medewerkers die met (vroeg) pensioen gaan, betaald. Daarnaast kan er van dit budget een medewerker in opleiding (MIO) en/of mentor ingezet worden bij een vervangingstraject bij gepland (pensioen)vertrek van een medewerker met veel unieke kennis. Voor mobiliteitstrajecten in het kader van gedwongen vertrek of herplaatsing worden tevens opleidingen betaald uit de reserve flankerend beleid.

Arbo en ziekteverzuim
De werkgever heeft vanuit de wet de plicht om samen met de medewerker te zorgen voor een gezonde werkplek. “Voorkomen is beter dan genezen” De focus verschuift steeds meer naar preventie en dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Het verzuimpercentage daalt. Mede daarom is de regeling Fit en Vitaal ingevoerd waar eveneens dit budget voor bestemd is. Het totale budget voor ARBO- en ziekteverzuim is voor 2024 totaal € 288.979 begroot. Dit is benodigd voor de inzet van de Arbodienst, re-integratieactiviteiten in het kader van ziekte, arbeidsdeskundige onderzoeken, bedrijfsmaatschappelijk werk, Periodieke Arbeid Gezondheidskundige Onderzoeken (PAGO's) en keuringen.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2023 10:27:43 met de export van 11/22/2023 15:49:00