Financiën

Investeringen

Het BBV bepaalt dat bij de raming voor het begrotingsjaar van de financiële gevolgen van het bestaande en het nieuwe beleid afzonderlijk aandacht moet worden besteed aan de investeringen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Daarbij wordt onder investeringen met een economisch nut verstaan alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn. De enige uitzondering hierop vormen de investeringen in kunstvoorwerpen van cultuurhistorische waarde.

Jaar/boekwaarde

1-jan-24

Investeringen met een economisch nut

208.280.489

Investeringen met een maatschappelijk nut

 59.194.104

Totaal

266.474.593

Meerjareninvesteringsschema 2024-2027

Omschrijving

Investeringsjaar

2024

2025

2026

2027

Aandeel riolering integrale projecten

153.742

Bewegwijzering parkeergarages

19.200

C2000 meldkamer

16.558

C2000 parkeergarages

642.517

CCTV meldkamer

138.329

CCTV parkeergarages

240.791

Div Investeringen accommodaties

3.158.542

Omroepinstallatie parkeergarages (City Plaza)

11.190

PMS straatparkeren

427.018

Uitbreiding standplaatsen woonwagens

600.000

Vervanging ondergrondse containers 2026 containers

468.000

Vervanging ondergrondse containers 2027 containers

4.910.000

vrijverval riolering 2027

4.910.000

Totaal:

619.200

544.052

895.018

13.637.617

Te autoriseren krediet:

619.200

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2023 10:27:43 met de export van 11/22/2023 15:49:00