De gemeente Nissewaard presenteert op deze website haar begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 - 2027. Met deze begroting legt het college van burgemeester en wethouders de voor 2024 geraamde lasten en baten ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. De gemeenteraad autoriseert de budgetten.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2023 10:27:43 met de export van 11/22/2023 15:49:00