Financiën

Stand en verloop reserves en voorzieningen

In het BBV (artikel 20 lid 2) wordt voorgeschreven dat er aandacht wordt besteed aan de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen. In dit onderdeel wordt hierop ingegaan.


Ad reserve beheer: Gezien de reserve beheer negatief loopt vanaf 2025 wordt er in de 2e turap 2024 een nader voorstel gemaakt om deze reserve te voeden.

 

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Verloop van de voorzieningen

31-12-2024

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2025

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2026

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2027

Omschrijving

Voor verplichtingen en verliezen

Pensioen APPA

2.680

2.713

2.713

2.713

Verlofsparen

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Riolering

11.991

33

1

12.024

327

41

12.309

398

41

12.667

Totaal

14.671

33

1

14.736

327

41

15.022

398

41

15.379

 

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2023 10:27:43 met de export van 11/22/2023 15:49:00