Programma's

Schoon, heel en veilig

Kernboodschap Schoon, heel en veilig

We willen dat onze inwoners zich thuis voelen in onze gemeente. Nissewaard is een plek waar je lekker kunt wonen, werken en leven. Aan de basis hiervan staat een prettige leefomgeving. Een leefomgeving waar je veilig bent op straat en in de gebouwen. Een plek waar het opgeruimd is en waar het er groen en netjes uitziet. Kortom, Nissewaard is een plek waar je je thuis voelt.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000
"-" = voordeel

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Lasten

74.423

92.813

84.954

87.721

87.186

87.125

Baten

-30.505

-33.990

-31.999

-31.827

-31.944

-32.036

Saldo lasten en baten

43.918

58.823

52.955

55.895

55.242

55.089

Mutaties reserves

-1.617

-7.529

-738

-1.765

-1.404

-1.278

Totaal programma

42.301

51.293

52.217

54.129

53.838

53.810

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

84.954

22,8 %

31.999

8,7 %

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2023 10:27:43 met de export van 11/22/2023 15:49:00