Programma's

Overzichten

Kernboodschap Overzichten

Overzichten is, conform de BBV, een verplicht onderdeel van de begroting. Aangezien het een bijzonder programma is, heeft het zijn eigen indeling en worden de drie W-vragen niet beantwoord.
In dit programma worden de inkomsten en uitgaven toegelicht die niet direct aan de andere programma’s zijn toe te rekenen. Het gaat hier hoofdzakelijk om uitgaven ten behoeve van de ondersteuning van de organisatie, inkomsten als gevolg van lokale heffingen, algemene uitkeringen, saldo financieringsfunctie en algemene middelen.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000
"-" = voordeel

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Lasten

38.438

40.771

40.299

46.491

46.264

50.315

Baten

-234.284

-230.349

-244.425

-251.481

-242.527

-245.575

Saldo lasten en baten

-195.846

-189.577

-204.125

-204.990

-196.264

-195.259

Mutaties reserves

-2.790

-5.164

-1.091

-585

-585

-265

Totaal programma

-198.636

-194.741

-205.216

-205.575

-196.848

-195.524

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

40.299

10,8 %

244.425

66,1 %

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2023 10:27:43 met de export van 11/22/2023 15:49:00