Algemeen

Financiële positie

Structurele begrotingsruimte

Rekeninghoudende met de bij het Financieel perspectief aangegeven mutaties, sluit de begroting 2024 - 2027 met een positief saldo van € 1,2 miljoen in 2024 aflopend tot een nadelig saldo van - € 5,4 miljoen in 2027. Voorgesteld wordt om deze bedragen voor de jaren 2024 - 2027 vooralsnog aan te houden als begrotingssaldo.

Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig

2024

2025

2026

2027

Saldi 2024 – 2027

1.154

238

-5.112

-5.431

Parkeren op stelpost Begrotingssaldo

1.154

238

-5.112

-5.431

Saldo

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2023 10:27:43 met de export van 11/22/2023 15:49:00